مجید زارعی

مدرک تحصیلی: لیسانس

رشته تحصیلی: مهندسی مدیریت اجرایی

سوابق کاری:سال 99 تا کنون در شرکت مهندسین مشاور طرح آفرینان آماج در سمت ناظر

نظرات غیرفعال است