سید سجاد سادات ترشیزی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

رشته تحصیلی: عمران-حمل و نقل

سوابق کاری:از سال 87 تا سال 95در مهندسین مشاور رمپ در سمت ناظر فنی

سال 88 در شرکت ارکان لوله همدان در سمت کارشناس عمران

ازسال 92تا سال 95 در شرکت مهندسی تمدن سازان تابنده در سمت ناظر فنی

از سال 96 تا کنون در شرکت مهندسین مشاور طرح آفرینان آماج در سمت ناظر

نظرات غیرفعال است