امین اورنگ


مدرک تحصیلی: لیسانس

رشته تحصیلی: معماری

سوابق کاری:از سال 88تا سال 96 در راه و شهرسازی استان هرمزگان در سمت ناظر

از سال 96 تاکنون درمهندسین مشاور طرح آفرینان آماج در سمت کارشناس پیمان و رسیدگی

نظرات غیرفعال است