میترا معتمدی


مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

رشته تحصیلی: اقتصاد انرژی

سوابق کاری:از سال 80تا سال 86 در شرکت دنیای فلز در سمت کارمند

از سال 86تا سال94در مجتمع فولاد و ذوب آهن ازنا در سمت کارمند

از سال 94 تاکنون درمهندسین مشاور طرح آفرینان آماج در سمت مدیر مالی

نظرات غیرفعال است