وحید کاظمی


مدرک تحصیلی: لیسانس

رشته تحصیلی:مهندسی عمران

سوابق کاری: سال 82 در شرکت سنگ و ستون در سمت کارمند دفتر فنی

از سال 83 تا 84 در شرکت ایمن رکن در سمت ناظر

از سال 85 تا 94 در مهندسین مشاور پاسیلو در سمت رئیس امور پیمان و رسیدگی

از سال 94تا کنون در مهندسین مشاور طرح آفرینان آماج با سمت مدیرعامل و عضو هیت مدیره

نظرات غیرفعال است