حسین حدادزاده


مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

رشته تحصیلی: مدیریت پروژه و ساخت

سوابق کاری :سال 1397 تا کنون در مهندسین مشاور طرح آفرینان آماج در سمت سر ناظر

نظرات غیرفعال است