سجاد قاسمی گلور

مدرک تحصیلی: لیسانس

رشته تحصیلی: مهندسی عمران-عمران اجرایی

سوابق کاری : سال 1396 در اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان در سمت کمک ناظر

سال 1397 در مهندسان مشاور وهاب در سمت کمک ناظر

سال 1398 تا کنون در مهندسین مشاور طرح آفرینان آماج در سمت کمک ناظر

نظرات غیرفعال است