سپیده قدیانلو


مدرک تحصیلی: لیسانس

رشته تحصیلی:عمران-نقشه برداری

سوابق کاری :از سال 1395 تا سال 1396 مهندسین مشاور ژیزمان در سمت کارشناس فنی

از اواسط سال 1396 تا کنون مهندسین مشاور طرح آفرینان آماج در سمت کارشناس فنی

نظرات غیرفعال است