میثم گطیع زاده

مدرک تحصیلی: لیسانس

رشته تحصیلی: مهندسی تکنولوژی نقشه برداری

سوابق کاری : از سال 1397 تا کنون در مهندسین مشاور طرح آفرینان آماج در سمت نقشه بردار

نظرات غیرفعال است