رضا اخلاصی

مدرک تحصیلی: لیسانس

رشته تحصیلی: عمران

سوابق کاری : از سال 1398تا کنون در مهندسین مشاور طرح آفرینان آماج در سمت نظارت

نظرات غیرفعال است