جعفر اسدی

مدرک تحصیلی:دکترا

رشته تحصیلی: عمران

سوابق کاری : از سال 1352 تا سال 1382در ارتش در سمت ناظر

از سال 1382 تا سال 1391در مهندسین مشاور کاوش راه در سمت مدیر پروژه

از سال 1391 تا کنون در مهندسین مشاور طرح آفرینان آماج در سمت مدیر پروژه

نظرات غیرفعال است