عباس آرام باش


مدرک تحصیلی:فوق لیسانس

رشته تحصیلی: عمران – مهندسی و مدیریت ساخت

سوابق کاری : از سال 1359 تا سال 1397در اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان در سمت کارشناس راه،ساختمان شهر

از سال 1397 تا کنون در مهندسین مشاور طرح آفرینان آماج در سمت مدیر بخش مطالعات کلیه پروژه های مطالعاتی را بر عهده دارند.

نظرات غیرفعال است